Blog

Fitness & Financiën

Door BlackBoxPublishers | 10 October 2018 Management

BlackBoxPublishers lanceert 27 oktober op het HDD Congres een nieuwe publicatie: 'Fitness & Financiën'! Een handboek voor financieel management en benchmarken in de fitness sector.

Fitness & Wellness Top 2018

Door BlackBoxPublishers | 20 August 2018

BlackBoxPublishers verzorgt bibliotheek en lezingen op Nederlandse fitnessbeurs van het jaar.

Sitting = killing!

Door Arto Pesola | 21 June 2018 Health & Fitness

De meeste tijd dat ik dit boek aan het schrijven was, zat ik. Jij zit waarschijnlijk op het moment dat je dit leest! Hopelijk zul je gaan staan nadat je dit hebt gelezen.’ Alsdus Arto Pesola, auteur van het boek ‘Sitting is killing’.

Video - Coaching van trainingsgedrag in fitness en sport

Door Jan Middelkamp | 06 June 2018 Fitness

Video - gedragsverandering in fitnessclubs

Er is ontzettend veel informatie te vinden op het internet. BlackBoxFitness is een platform voor fitness, sport en health professionals. Wij helpen jou kennis te delen en te vinden. Wist je dat al onze boeken gebaseerd zijn op onderzoek? De publicaties die wij uitbrengen zijn gebaseerd op feiten. Zodat informatie die jij leert en met jouw klanten deelt klopt!

Human Capital

Door Hannah Jonker | 31 May 2018 Management

Human capital

As a fitness professional, I have worked for various fitness clubs (Internationals and stand-a-lone fitness clubs). As a typical hybrid fitness professional, I was teaching group fitness classes, doing sales, working front desk and management. As a manager, you need to provide a work environment where people can do their job without the struggles of software and/or equipment not working satisfactory. However, it is the people that work for you that make the difference between good en great. We should focus more on our ‘Human Capital’. That is why I recommend reading Human Capital by Jan Middelkamp and Herman Rutgers. They explain why people love their job and what we can do to keep them happy and motivated.

Bouw jouw Leefstijlplan. Ik ga nu echt beginnen…..

Door Jos Eemstra | 28 February 2018 Health & Fitness

Leefstijl en gezondheid

Het klinkt zo gemakkelijk, ‘ik ga beginnen met trainen’ of ‘ik ga gezond eten. In de praktijk blijkt echter vaak dat het niet zo eenvoudig is. En zeker niet om het ook nog eens lang vol te houden.Ook als fitness professional heb je dagelijks te maken met mensen die hun gezondheidsgedrag en leefstijl willen aanpassen, helaas komt het nog te vaak voor dat dit niet lukt.

Zeker in de laatste jaren is het belang van een gezonde leefstijl alleen maar toegenomen. Ongeveer 60% van de jaarlijkse sterfgevallen in Nederland is het gevolg van zogenaamde welvaartsziekten, zoals hart- en vaatziekten, kanker en diabetes type 2. En welvaartsziekten zijn het directe gevolg van een ongezonde leefstijl. Als een gevolg van een ongezonde leefstijl lopen de zorgkosten steeds verder op en binnenkort zijn onze zorgkosten niet meer op te brengen. Het promoten van een gezonde leefstijl is dus belangrijker dan ooit!

BlackBoxFitness - het platform om te DELEN

Door Kelby Jongen | 30 March 2017 News

Samen met jullie vormt BlackBoxFitness al weer vijf jaar het platform voor het delen van informatie over fitness en health. Ons platform staat vol met publicaties, grotendeels gratis, of tegen een geringe betaling. Het mooie aan ons systeem is dat de auteur bepaalt wat de combinatie is tussen inhoud en prijs van een publicatie. Veel auteurs bieden hun content gratis aan en dat is prachtig. 

Bouw jouw voedingsplan

Door Rob van Berkel | 12 December 2016 Food and Health

Er wordt tegenwoordig veel over voeding gezegd en geschreven en iedereen lijkt er verstand van te hebben. Fitnessprofessionals krijgen hier in toenemende mate mee te maken en hebben vaak voedingsbegeleiding in hun dienstenpakket. 

De kracht van benchmarken: nieuw marktonderzoek fitnessclubs

Door Jan Middelkamp | 29 September 2016 Trends, News

Een belangrijke trend in de fitnessbranche is consolidatie; er komen steeds meer ketens terwijl de branche relatief minder individuele clubs telt. In Nederland omvat de top vijf ketens in totaal 341 clubs, 18% van het totaalaantal clubs (1900).

Innovate or Die?

Door Jan Middelkamp | 13 January 2016 Trends

In his famous book, The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail, Christensen points out to an important dilemma in terms of needs for innovation. The most successful companies are successful because they listened to their customers and invested in technologies and products to address the needs of their (future) customers. But these are the same reasons why these companies failed: they listened to their customers and enjoyed the ‘’safe-zone’’ for too long! Sometimes you literally have to Kill the company (read this book of Bodell) before setting up something truly innovative. 

Sitting is killing: The effects of sitting on our bodies

Door Arto Pesola | 21 September 2015 Trends


What exactly is so unhealthy about sitting that this daily habit of ours has cause significant interest among famous community health and exercise researchers? When you sit down in your comfortable office chair or onto your sofa at home, your body shifts into a resting state, and blissful serenity fills your mind. Your coffee cup steams on the table and you close your mind to all external stressors. 

Motivate your clients with our new book

Door Jan Middelkamp | 20 April 2015 News, Health & Fitness

Exercise is medicine! But do people take the medicine? And for how long? Nowadays there is an unlimited amount of proof that physical activity and exercise are beneficial for health. Despite of this, an important question is if people take this medicine (regularly) enough to gain the multiple health-related benefits. Research shows that approximately 50% of all people drop out of an exercise program within the first six months. See Figure 1 below.

Fitness buildings for sale

Door Jan Middelkamp | 15 February 2015 Fitness, Retention

Paying not to go to the gym is the title of a US study in 2006 showing that consumers (members of fitness or health clubs) experience difficulties visiting their club regularly. The result of this could be that owners of fitness clubs should sell their buildings or at least a part of it. This statement needs some explanation. 

Exercise is medicine: but do people take it?

Door Jan Middelkamp | 13 January 2015 Health & Fitness

You as a fitness, health or sports professional know the statement: exercise is medicine! And most people in general understand this too. Nowadays there is an unlimited amount of proof that physical activity and exercise are beneficial for health. Despite of this, an important question is if people take the medicine regularly enough to gain the multiple health related benefits. 

Wat is de prijsgevoeligheid van leden in jouw fitnessclub?

Door Han Doorenbosch | 04 November 2014 Sales

Als fitness professional weet je al dat met de opkomst van low budget clubs sinds 2005 de factor prijs nog meer dan daarvoor een essentieel onderdeel in marketingmix van fitnessbedrijven. De prijs lijkt een hard gegeven, maar de psychologische perceptie ervan is erg belangrijk. 

Start jij een fitnesscentrum? Kijk dan eens goed naar je businessmodel

Door Johan Steenbergen | 11 October 2014 Management

Hoe starten we een fitnesscentrum? Hoe zetten we een product in de markt? Welk houvast hebben we om iets nieuws te ontwikkelen? Wat we ook allemaal bedenken en willen, iets moet levensvatbaar zijn en blijven. De tijd dat een bedrijf of product wordt gezet op de achterkant van een bierviltje is echt iets vanuit het verleden en het getuigt van naïeve romantiek te denken dat in deze tijd dit volstaat.