Management in de fitnessbranche

Management | Door BlackBoxPublishers

20 February 2020 0 reactie

BlackBoxPublishers lanceert ‘Management in de fitnessbranche’.

Management in de fitnessbranche

De afgelopen jaren heeft BlackBoxPublishers vijf publicaties gelanceerd over de Nederlandse fitnessbranche. In eerste instantie was dat het trendrapport over de fitnesssector in Nederland en België (2016), gevolgd door een update over Nederland met focus op de periode 2018-2020.  Het boek ‘Fitness Markt & Trend Rapport’. Daarnaast werd een boek over de personal training markt in Nederland gepubliceerd (Personal Training in Nederland, 2017). In 2018 volgde het boek ‘Groepsfitness in Nederland’. En medio 2019 werd een specifiek marktrapport over de boutique sector afgerond, het ‘Boutique Markt & Trend Rapport’. Stap voor stap is er gewerkt om een puzzel te leggen van belangrijke onderdelen binnen de Nederlandse fitnessbranche.

Een groep die wij tot voor kort nog niet in kaart hadden gebracht, waren de managers en ondernemers zelf. Enkele vragen die centraal staan in deze nieuwste publicatie zijn:
• Hoe ziet hun vak eruit?
• Welke competenties moet een manager in de fitness sector ontwikkelen?
• Wat kan beter en welke plannen zijn er voor de toekomst?

BlackBoxPublishers lanceert ‘Management in de fitnessbranche’.

Doel onderzoek

Het doel van dit onderzoek en boek is drieledig. Om te beginnen inzicht krijgen in de huidige situatie, achtergronden, wensen, behoeften van managers en ondernemers in de fitnesssector, waarbij het gaat over het thema management. Dus primair het werk van clubmanagers, fitnessmanagers (PT), groepsfitnessmanagers en receptiemanagers. Kortweg; de aanbodkant.

Ten tweede willen met het onderzoek bewustwording creëren in de huidige situatie, achtergronden, wensen, behoeften van managementposities in de fitnesssector. Het gaat dan primair om clubeigenaren. Kortweg; de vraagkant.

Een ander doel is om met deze kennis competentieprofielen en opleidingen verder te ontwikkelen, waarbij vraag en aanbod nog beter op elkaar worden afgestemd.

De clubeigenaren

Aan dit deelonderzoek lag de hieronder geformuleerde hoofdvraag ten grondslag:
Wat is het profiel van huidige en toekomstige managers van fitnesscentra in Nederland qua persoonlijke en beroepsmatige kenmerken en wat zijn de behoeften voor de opleiding van deze managers in de toekomst?
Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden is een surveyonderzoek uitgevoerd in juli en augustus 2019.

Enkele inzichten:

  • Meer dan de helft (54,1%) van de respondenten bleek in loondienst werkzaam te zijn, met een gemiddelde werkweek van 37,0 uur per week.
  • Managers werkzaam in loondienst, werkzaam 37 uren per week verdienen gemiddeld € 3.235,67 bruto per maand
  • De competentie leiderschap wordt benoemd als belangrijkste competentie van een manager en financieel management de minst belangrijke competentie
  • Team-player zijn werd tot belangrijke competentie benoemd.

Reacties

Reageer