Fitness & Financiën

Management | Door BlackBoxPublishers

10 October 2018 0 reactie

BlackBoxPublishers lanceert 27 oktober op het HDD Congres een nieuwe publicatie: 'Fitness & Financiën'! Een handboek voor financieel management en benchmarken in de fitness sector.

Voor veel ondernemers is het financieel management van de onderneming niet het aspect waar ze de meeste lol aan beleven. Ze houden zich liever bezig met de vakinhoudelijke zaken, zoals de programma’s en diensten die ze aanbieden, en de aanschaf van de daarvoor noodzakelijke materialen. Toch wordt wel onderkend dat financieel management cruciaal is voor het realiseren van een winstgevende, en dus blijvende, onderneming.

Doelgroep

Om ondernemers en managers te helpen en ondersteunen bij de uitvoering van het financieel management van hun club is dit boek geschreven; een handleiding voor de financiële aspecten van een fitness-onderneming.

Vragen die in dit boek behandeld worden zijn:

  • Wat is belangrijk bij het maken van een ondernemingsplan?
  • Hoe krijg ik mijn investeringen gefinancierd?
  • Hoe houd ik een vinger aan de pols?
  • Welke kengetallen moet ik verzamelen?
  • Hoe houd ik inzicht in de financiële situatie van mijn onderneming?
  • Hoe kan ik tijdig ingrijpen bij een mogelijk probleem?
  • Met welke trends dien ik rekening te houden?

Voor inzichten en antwoorden op deze vragen geeft dit handboek het onmisbare gereedschap.

Levenscysclus onderneming

Het is een handboek geworden dat op verschillende momenten in de levenscyclus van de onderneming een rol kan spelen. Vóór de start bij het maken van het businessplan, tijdens de bedrijfsvoering bij het vaststellen van de resultaten en tussentijdse overzichten, en ook bij de bedrijfsoverdracht of de bedrijfsbeëindiging, als hulp bij het waarderen van de club.

Auteurs

Hans Dekker is accountant en voormalig sectorhoofd bij Rabobank Nederland. Peter Wolfhagen is bewegingswetenschapper en auteurs van diverse publicaties. Jan Middelkamp is onderzoeker en ondernemer.

Nu te bestellen!

Reacties

Reageer