• SECURE ONLINE SHOPPING
  Paying on BlackBoxFitness.com is always safe; via PayPal, iDEAL or Credits you can use our secure SSL-procedure.
 • EARN MONEY AS AN SELLER
  Are you fitness expert and you have writing skills? Become an author at BBF. Register today and start publishing
 • SAVE MONEY BUY CREDITS
  You can also buy credits to purchase publications. You can save on your purchases up to 25%

EuropeActive Retention Report 2016: Adherence factors of group fitness

By: Jan Middelkamp

Price: € 47.95

For Englisch scroll down

Adherence factors of group fitness – factoren die van invloed zijn op groepsfitness

Dit is een Engelstalig boek.  

Retentie vs. groepslessen

Hebben groepslessen invloed op retentie (behoud van leden)? Het is een vraag die regelmatig gesteld wordt. Jaarlijks presenteert EuropActive in samenwerking met BlackBoxPublishers een retentie rapport. Het doel is om professionals meer kennis en inzicht te bieden over een specifiek onderwerp. Dit EuropeActive Retention Report gaat over het onderwerp groepsfitness. Want zorgen groepslessen ervoor dat leden langer lid blijven? Het antwoord is niet zo zwart-wit.

Succesvolle factoren van een groepsles

Wat is een groep? En, hoe groot moet een groep zijn? Of, als groepen hogere tarieven voor retentie van leden laten zien, waarom is dat dan? Met andere woorden, welke systemen of principes doen het werk?

De volgende vraag staat centraal in dit boek: Wat is bekend in de bestaande literatuur over groepsfitness in fitnessclubs en groepsles factoren, en welke aanbevelingen kunnen worden gedaan voor de aanpassing en onderhoud van groepsgedrag?

In dit boek krijg je inzicht in de factoren die van positieve invloed zijn op groepsfitness deelnemersaantallen. Wist je dat? Intrinsieke motivatie en voldoening, groepscohesie en ondersteuning van familie en sociale contacten (denk aan andere deelnemers uit de desbetreffende groepsles) belangrijke factoren zijn voor het succesvol volhouden van groepslessen. Uit dit onderzoek is gebleken dat lessen waarbij er meer samenhang onder de deelnemers is, een hoger bezoek ratio hebben en minder uitvallers.

Ook is gebleken dat druk bezochte groepslessen (33-46 deelnemers) een hogere (wekelijkse) opkomst hebben ten opzichte van groepslessen waar gemiddeld minder deelnemers in een les zitten.

 

Wil jij weten welke andere factoren van invloed zijn op groepslessen en retentie? Dan is dit boek iets voor jou. Dit boek is geschreven voor ondernemers en managers die meer willen weten over groepslessen.

Englisch summary

The purpose of the EuropeActive Retention Report 2016 is to study the topic of group fitness. For many decades, the fitness industry has been debating member retention, and often it is stated that group fitness will retain more members then other types of programmes. It is clear that this is of importance in many ways in terms of exercise adherence, but also in membership retention (and predictability of payments). Until now, a systematic review on this topic has never been undertaken. It should be mentioned that the association itself is more complex than it seems at first hand. Questions such as, what is a group? And, how big should a group be? Or, if groups show higher rates in member retention, why is that? In other words, which systems or principles “do the job”? The fitness industry should not search for black and white answers. It should identify key drivers that are of influence to apply them in all situations and contexts to maximize member retention in fitness clubs. This can also positively affect for example small group training, boot-camp programmes, et cetera.This study is the first to give an extended overview of related scientific research, and is guided by the following research question: What is known in existing literature on adherence factors of group fitness in fitness clubs and factors related to group fitness and exercise behaviour in general, and which recommendations can be selected to increase the adaption and maintenance of group exercise behaviour?

 • Pages: 80
 • delivery time: 3 working days
 • Type: Books
 • Language: English
 • Categories: Fitness Group fitness